първи етап-регистрация

За регистрирация в програмата моля, кликнете на бутона “резервирай” и попълнете приложения формуляр с вашите данни. Бутонът се намира в най-долната част на страницата в полето със син цвят. Таксата за една или и двете програми (Суря Крия и Упа Йога) ще бъде 200лв. до края на месеца - 31 Юли 2019. След посочената дата таксата ще се увеличи на 250 лв.

Процесът “Бута Шуди” ще бъде с ограничени места с такса от 180лв. за записаните в Упа Йога или Суря Крия.

Таксата за участници само в Бута Шуди е 300лв. до 31 Юли 2019, след посочената дата тази такса ще се увеличи на 330 лв. Подробности за плащане прочетете във”втори етап-плащане”

Ако изпитвате затруднения при попълването на формуляра или каквито и да е затруднения, или имате въпроси, моля, пишете ни на имейл: ShamalaSemrad@gmail.com Другият начин за връзка с нас е чрез Фейсбук страница Хата Йога за Цялостно Благоденствие


втори етап-плащане

Моля направете плащане от сума съответна на избора Ви за участие в занятията след завършване на попълването на формуляра с вашите данни, за да гарантирате мястото си в програмата. Само след успешно завършване на двата етапа ще можете да участвате в програмата. Плащането на място няма да бъде на разположение.

Моля, имайте предвид, че цената за участие в една или и двете програми (Суря Крия и Упа Йога) не се променя.

Данни за плащане:

Емилия Митрева Експрес Банк BIC: TTBBBG22 IBAN: BG07 TTBB 9400 1528 5438 17

Регистрацията ще приключи, когато програмата достигне капацитета си!


трети етап-условия за участие

ВАЖНО! Моля, прочетете информацията в “ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ” (в полето със син цвят). Съдържанието е важна информация, която задължително трябва да бъде спазена от всеки участник преди започването на програмата. При неспазване на условията няма да може да бъдете допуснати до участие.